Sertifikācija

Ārstu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 – Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas stājušies spēkā no 2013.gada 3.janvāra. Noteikumi pieejami šeit.

Maksa: sertifikācija – 59,76 EUR, resertifikācija – 48,38 EUR, Maksājums veicams : “Latvijas Ārstu biedrība” Reģ. Nr. 40008000051 Skolas ielā 3, Rīga, LV-1010 AS “Swedbank” Konts: LV27HABA0551035992836

Dokumentus jānodod Asociācijas sekretāram Gastonam Neimanim personīgi, laiku precizējot sazinoties ar  epastu uz info@lema.lv  vai telefoniski, tālr. 29461860

Komisijas sēžu datumi

Nākamais komisijas sēdes datums ir 05.08.2024

Dokumentus lūdzam iesniegt līdz 29.07..2024

Šajā gadā vēl plānotas šādas sēdes:

06.11.2024. Sertifikācijas eksāmens M63, M64, M56


Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība

 1. Jums jāizpilda sertifikācijas lapa un sertificejamās personas iesniegums ( Sertifikācijas/ Resertifikācijas dokumenti – Latvijas Ārstu biedrība (arstubiedriba.lv), ja pretendējat uz vairākām metodēm, tad par katru metodi atsevišķi jāizpilda gan iesniegums, gan sertifikācijas lapa, norādot metodes:
  1. M64 Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā (metodes apraksts - attached)
  2. M63 Botulīna toksīna pielietojums estētiskajā medicīnā (metodes apraksts - attached)
  3. M56 Selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija (metodes apraksts - attached)
 2. Profesionālās darbības pārskatu (LEMA veidne/pielikums Nr1 - attached, katrai metodei atsevišķi}, prasības par nepieciešamo apjomu skat pievienotajos failos - I daļa
 3. Izglītības dokumenta (diploma) kopija:
 4. Izglītības dokumenta (pamatspecialitātes) kopija
 5. Profesionālās darbības pārskatā visu norādīto tālākizglītības pasākumu apliecību kopijas
 6. Maksājuma uzdevumu par sertifikāciju katrai metodei atsevišķi. (LĀB konts un summa augstāk norādītajos linkos LĀB mājaslapā)

Dokumenti jāiesniedz klātienē LEMA, Lāzerplastikas klīnikas telpās, Baznīcas ielā 31, Rīgā, LV1010, otrdienās un ceturtdienās, iepreikš sazvanoties +371 29461860.

 1. Jums jāizpilda sertifikācijas lapa un sertificejamās personas iesniegums ( Sertifikācijas/ Resertifikācijas dokumenti – Latvijas Ārstu biedrība (arstubiedriba.lv), ja pretendējat uz vairākām metodēm, tad par katru metodi atsevišķi jāizpilda gan iesniegums, gan sertifikācijas lapa, norādot metodes:
  1. M64 Biomateriālu pielietojums estētiskajā medicīnā
  2. M63 Botulīna toksīna pielietojums estētiskajā medicīnā
  3. M56 Selektīvā fototermolīze un ablatīvā lāzerķirurģija
 2. Profesionālās darbības pārskatu (LEMA veidne/pielikums Nr1 - attached, katrai metodei atsevišķi}, prasības par nepieciešamo apjomu skat pievienotajos failos - II daļa
 3. Izglītības dokumenta (diploma) kopija:
 4. Izglītības dokumenta (pamatspecialitātes) kopija
 5. Profesionālās darbības pārskatā visu norādīto tālākizglītības pasākumu apliecību kopijas
 6. Ja mainījies uzvārds - laulības apliecības kopija vai citi dokumenti, kas to apstiprina
 7. Ja pamaizglītība nav iegūta latviešu valodā, dokuments, ka sapliecina Va;sts valodas zināšanas
 8. Maksājuma uzdevumu par sertifikāciju katrai metodei atsevišķi. (LĀB konts un summa augstāk norādītajos linkos LĀB mājaslapā).

Dokumenti jāiesniedz klātienē LEMA, Lāzerplastikas klīnikas telpās, Baznīcas ielā 31, Rīgā, LV1010, otrdienās un ceturtdienās, iepreikš sazvanoties +371 29461860.