Sertificētie ārsti

Zane Prikule-Rūsiņa

Sertificēto specialitāšu saraksts:

Darba vieta:

AZARYAN MEDICAL CLINIC
Adrese: Tēriņu iela 79, Rīga, LV-1058
Tālruņi: +371 24400333; +371 67244333
E-pasta adrese: info@azaryan.lv